Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

Tin: HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Ngày 04/01/2023 14:02:36

Ngày ngày 30/12/2022, HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn; lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ công chức và 25 vị đại biểu HDNĐ xã Nga Thắng.

Ngày ngày 30/12/2022, HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn; lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ công chức và 25 vị đại biểu HDNĐ xã Nga Thắng.

Đ/C Phan Quốc Văn – PCT UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH năm 2022

Báo cáo của UBND xã Nga Thắng trình tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn như: Giá cả một số mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân không ổn định, tình hình dịch bệnh covid – 19 bùng phát ở đầu năm, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo của BTV Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban cấp huyện, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra đều đạt và một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đã tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu được tập trung thực hiện quyết liệt, các tiêu chí NTM nâng cao được duy trì và nâng cao chất lượng. Các công trình xây dựng cơ bản và hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Công tác QLNN về đất đai, môi trường được tăng cường và có nhiều chuyển biến; duy trì nề nếp việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phục vụ tốt các nhiệm vụ của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND xã được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên,Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả mà xã đạt được trong năm 2022. Đồng chí khẳng định: Đạt được những kết quả trên trước hết là do sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến cơ sở và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân địa phương; trong đó có sự tham gia đóng góp rất quan trọng của các đại biểu HĐND xã. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển KT-XH đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng NTM kiểu mẫu, phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Làm tốt công tác GPMB triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, đề nghị HĐND xã Nga Thắng cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở… thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023./

Vũ Thị Mỳ - CB VHXH

Tin: HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Đăng lúc: 04/01/2023 14:02:36 (GMT+7)

Ngày ngày 30/12/2022, HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn; lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ công chức và 25 vị đại biểu HDNĐ xã Nga Thắng.

Ngày ngày 30/12/2022, HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên, đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn; lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ công chức và 25 vị đại biểu HDNĐ xã Nga Thắng.

Đ/C Phan Quốc Văn – PCT UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH năm 2022

Báo cáo của UBND xã Nga Thắng trình tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn như: Giá cả một số mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân không ổn định, tình hình dịch bệnh covid – 19 bùng phát ở đầu năm, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo của BTV Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban cấp huyện, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra đều đạt và một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đã tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu được tập trung thực hiện quyết liệt, các tiêu chí NTM nâng cao được duy trì và nâng cao chất lượng. Các công trình xây dựng cơ bản và hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Công tác QLNN về đất đai, môi trường được tăng cường và có nhiều chuyển biến; duy trì nề nếp việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phục vụ tốt các nhiệm vụ của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND xã được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã Nga Thắng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Thị Trâm – Huyện uỷ viên,Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả mà xã đạt được trong năm 2022. Đồng chí khẳng định: Đạt được những kết quả trên trước hết là do sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến cơ sở và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân địa phương; trong đó có sự tham gia đóng góp rất quan trọng của các đại biểu HĐND xã. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển KT-XH đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng NTM kiểu mẫu, phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Làm tốt công tác GPMB triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, đề nghị HĐND xã Nga Thắng cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở… thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023./

Vũ Thị Mỳ - CB VHXH