Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

Tin: Hội Nông dân xã Nga Thắng ra mắt câu lạc bộ Hội nông dân Nghề nghiệp

Ngày 17/02/2023 08:54:57

Là 1 xã thuần nông, có hơn 20 ha đất mầu, rất thuận lợi cho việc phát triển mô hình nhà màn, nhà lưới. Hơn nữa hiện nay việc phát triển mô hình nhà Màn, nhà lưới đang là một thế mạnh của nông dân khi thị trường tiêu dùng đang hướng tới sản phẩm đảm bảo an toàn. Hội ND xã Nga Thắng thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Là 1 xã thuần nông, có hơn 20 ha đất mầu, rất thuận lợi cho việc phát triển mô hình nhà màn, nhà lưới. Hơn nữa hiện nay việc phát triển mô hình nhà Màn, nhà lưới đang là một thế mạnh của nông dân khi thị trường tiêu dùng đang hướng tới sản phẩm đảm bảo an toàn. Hội ND xã Nga Thắng thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tại buổi lễ, Hội nông dân xã Nga Thắng đã thông qua quyết định công nhận Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại Thôn Tam Linh, xã Nga Thắng gồm 17 hội viên và quyết định chỉ định Ban chấp hành chi hội Nông dân nghề nghiệp; thông qua quyết định kết nạp hội viên và quy chế hoạt động gồm 3 chương 11 điều.

Đ/c Nguyễn Thị Cúc – CT HND xã thông qua quy chế hoạt động của Hội Nông dân nghề nghiệp.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại Thôn Tam Linh đượchoạt động trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện, quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; qua đó tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức Hội để sinh hoạt và hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; là cơ sở để hình thành các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác và hợp tác theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhằm nâng cao giá trị, tính canh tranh của sản phẩm giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, làm giàu bền vững.


Đồng chí Hoàng Trung Thông- phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn phát biểu tại buổi lễ ra mắt.


Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, đồng chí Hoàng Trung Thông- phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn cho biết: Trong thời gian qua Hội nông dân huyện đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên cơ sở thành lập chi hội Nông dân nghề nghiệp ở cơ sở. Toàn huyện đã ra mắt được 4 chi hội Nông dân Nghề nghiệp và 24 tổ hợp tác. Để Chi hội Nông dân nghề nghiệp xã Nga Thắng hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị chi hội tổ chức thực hiện tốt quy chế đã đề ra; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến hội viên trong Chi hội; trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ, thị trường, giá cả, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật….cho các thành viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; thảo luận với các đối tác khi ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng Quỹ tương trợ, Quỹ hoạt động để hỗ trợ cho các thành viên trong Chi hội; tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình mới.

Vũ Thị Mỳ- Cán bộ VH xã

Tin: Hội Nông dân xã Nga Thắng ra mắt câu lạc bộ Hội nông dân Nghề nghiệp

Đăng lúc: 17/02/2023 08:54:57 (GMT+7)

Là 1 xã thuần nông, có hơn 20 ha đất mầu, rất thuận lợi cho việc phát triển mô hình nhà màn, nhà lưới. Hơn nữa hiện nay việc phát triển mô hình nhà Màn, nhà lưới đang là một thế mạnh của nông dân khi thị trường tiêu dùng đang hướng tới sản phẩm đảm bảo an toàn. Hội ND xã Nga Thắng thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Là 1 xã thuần nông, có hơn 20 ha đất mầu, rất thuận lợi cho việc phát triển mô hình nhà màn, nhà lưới. Hơn nữa hiện nay việc phát triển mô hình nhà Màn, nhà lưới đang là một thế mạnh của nông dân khi thị trường tiêu dùng đang hướng tới sản phẩm đảm bảo an toàn. Hội ND xã Nga Thắng thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tại buổi lễ, Hội nông dân xã Nga Thắng đã thông qua quyết định công nhận Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại Thôn Tam Linh, xã Nga Thắng gồm 17 hội viên và quyết định chỉ định Ban chấp hành chi hội Nông dân nghề nghiệp; thông qua quyết định kết nạp hội viên và quy chế hoạt động gồm 3 chương 11 điều.

Đ/c Nguyễn Thị Cúc – CT HND xã thông qua quy chế hoạt động của Hội Nông dân nghề nghiệp.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại Thôn Tam Linh đượchoạt động trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện, quản lý dân chủ và bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; qua đó tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức Hội để sinh hoạt và hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất tập thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; là cơ sở để hình thành các loại hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác và hợp tác theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhằm nâng cao giá trị, tính canh tranh của sản phẩm giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, làm giàu bền vững.


Đồng chí Hoàng Trung Thông- phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn phát biểu tại buổi lễ ra mắt.


Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, đồng chí Hoàng Trung Thông- phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn cho biết: Trong thời gian qua Hội nông dân huyện đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên cơ sở thành lập chi hội Nông dân nghề nghiệp ở cơ sở. Toàn huyện đã ra mắt được 4 chi hội Nông dân Nghề nghiệp và 24 tổ hợp tác. Để Chi hội Nông dân nghề nghiệp xã Nga Thắng hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị chi hội tổ chức thực hiện tốt quy chế đã đề ra; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến hội viên trong Chi hội; trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ, thị trường, giá cả, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật….cho các thành viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; thảo luận với các đối tác khi ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng Quỹ tương trợ, Quỹ hoạt động để hỗ trợ cho các thành viên trong Chi hội; tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình mới.

Vũ Thị Mỳ- Cán bộ VH xã