Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

Hội Nông dân xã Nga Thắng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/11/2018 14:03:46

Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Nông dân xã Nga Thắng có 8 chi hội với tổng 745 hội viên. Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 80% hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời xây dựng các mô hình: Trang trại, gia trại kết hợp, nuôi trồng thủy hải sản... Nhiều hộ nông dân đã thành công với mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế so với trước.

Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Nga Thắng luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong xã có vai trò quan trọng trong việc vận động, góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, cổng … để làm đường giao thông. Tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; để làm giao thông thủy lợi nội đồng; và làm các công trình phúc lợi khác đất, đóng góp 20.900 triệu đồng xây dựng NTM, giúp đỡ 15 hội viên nông dân nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,3%. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho trên 500 lượt hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế quy định của tỉnh, xã liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như lãi suất vay vốn, tiền vay để phát triển các mô hình kinh tế mới, phát triển chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm biogas.
mo hinh VAC..jpg
Để hỗ trợ hộ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã Phối hợp với các Ngân hàng, phát triển các nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tổng nguồn quỹ hỗ trợ ND đến nay là 48 triệu đồng, cho 25 hộ hội viên nông dân vay. Nguồn vốn vay qua các ngân hàng là 4,3 tỷ đồng cho 192 hộ vay. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã kết nạp được 7 hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hội viên chiếm 90,5% trong tổng số hộ nông nghiệp trong toàn xã.
nha dep Hong Bi.jpg
Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã góp phần tích cực đưa Nga Thắng trở thành xã NTM trong năm 2018, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan sâu tỏa rộng, thu hút nhiều người tham gia.

Hội Nông dân xã Nga Thắng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 05/11/2018 14:03:46 (GMT+7)

Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Nông dân xã Nga Thắng có 8 chi hội với tổng 745 hội viên. Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 80% hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời xây dựng các mô hình: Trang trại, gia trại kết hợp, nuôi trồng thủy hải sản... Nhiều hộ nông dân đã thành công với mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế so với trước.

Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Nga Thắng luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong xã có vai trò quan trọng trong việc vận động, góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, cổng … để làm đường giao thông. Tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; để làm giao thông thủy lợi nội đồng; và làm các công trình phúc lợi khác đất, đóng góp 20.900 triệu đồng xây dựng NTM, giúp đỡ 15 hội viên nông dân nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,3%. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho trên 500 lượt hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế quy định của tỉnh, xã liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như lãi suất vay vốn, tiền vay để phát triển các mô hình kinh tế mới, phát triển chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm biogas.
mo hinh VAC..jpg
Để hỗ trợ hộ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã Phối hợp với các Ngân hàng, phát triển các nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tổng nguồn quỹ hỗ trợ ND đến nay là 48 triệu đồng, cho 25 hộ hội viên nông dân vay. Nguồn vốn vay qua các ngân hàng là 4,3 tỷ đồng cho 192 hộ vay. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã kết nạp được 7 hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hội viên chiếm 90,5% trong tổng số hộ nông nghiệp trong toàn xã.
nha dep Hong Bi.jpg
Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã góp phần tích cực đưa Nga Thắng trở thành xã NTM trong năm 2018, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan sâu tỏa rộng, thu hút nhiều người tham gia.