Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705
Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Trong tình hình hiện nay, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý hợp lý của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Trong tình hình hiện nay, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý hợp lý của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

24 Hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

5 không khi gia dịch trên không gian mạng.

Những hình thức lừa đảo trên không gian mạng cần chú ý để phòng tránh

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Trong tình hình hiện nay, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý hợp lý của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền triển khai đề án 06

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền về chuyển đổi số cấp xã.

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Nga Thắng đăng tải Tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của xã để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là một chặng đường với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số chính là cách đi trong chặng đường phát triển thời Cách mạng công nghệ 4.0, và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước.

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền về chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Trong tình hình hiện nay, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý hợp lý của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Ý nghĩa và hành vi bị cấm trên không gian mạng.

Trong tình hình hiện nay, việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý hợp lý của các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước, tập trung bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng. Đặc biệt, tạo hành lang pháp lý trong công tác an ninh mạng liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Kinh tế số là gì? Đặc điểm của kinh tế số? Vai trò của kinh tế số? Giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam?

Hiện nay như chúng ta đã biết thì kinh tế số là một nền kinh tế được vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số đặc biệt có thể kể tới các loại giao dịch điện tử dụa trên ứng dụng công nghệ số. Hiện nay trong thời đại kinh tế số phat triển đã thúc đẩu không chỉ ngành công nghệ thông tin mà còn các ngành khác cơ liên quan. Vậy cụ thể kinh tế số là gì? Đặc điểm và vai trò của kinh tế số thể hiện như thế nào?

Đăng lúc 11 tháng trước · 0 lượt xem
12