Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

Phụ nữ xã Nga Thắng trong thời kỳ đổi mới

Ngày 19/10/2023 07:33:09

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Là một bộ phận quan trọng, lực lượng to lớn trong sự nghiệp cách mạng, dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam, phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ xã Nga Thắng nói riêng không ngừng được quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện phát triển.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi cần phải phát huy tài năng và trí tuệ của mỗi một người dân, trong đó không thể thiếu vai trò của nữ giới.

Chiếm 50,7% dân số toàn xã, phụ nữ Nga Thắng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội LHPN xã đã không ngừng quan tâm tới mọi mặt đời sống của phụ nữ và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, cũng như tăng cường giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống, kỹ năng, kiến thức, quan tâm tới những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng thiết thực của chị em. Đồng thời, các tầng lớp phụ nữ xã cũng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo với ý chí tự lực, tự cường, giám nghĩ, giám làm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhờ đó, đời sống của chị em đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Trong gia đình, vị trí của người phụ nữ ngày càng được coi trọng, chị em có tiếng nói nhiều hơn, được tham gia quyết định các vấn đề lớn trong nhà. Chị em là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ luôn giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống gia đình, nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “ phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng“Gia đình 5 không 3 sạch”, “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, …nhờ đó chị em có thêm nhiều kiến thức về giáo dục con trong thời đại 4.0, kỹ năng ứng xử của phụ nữ hiện đại và xây dựng mối quan hệ trong gia đình tốt hơn.

Chiếm 55% lực lượng lao động của toàn xã, phụ nữ Nga Thắng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán và xây dựng nông thôn mới… chị em đã được hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, tăng cường khai thác các nguồn vốn thông qua huy động các hình thức tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ, quỹ hội, tổ góp vốn xoay vòng, đồng thời nhận ủy thác, tín chấp vốn của ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, Quỹ phát triển phụ nữ để giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với hơn 1.000 lượt chị em được vay vốn, đã giúp chị em phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, phát huy được vai trò làm chủ, mạnh dạn đổi mới trong suy nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo chuỗi giá trị gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từng bước cải tiến phương thức kinh doanh, tạo nên thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong và ngoài xã, góp phần đưa nền kinh tế của xã nhà tăng trưởng bình quân hàng năm trên 5,7%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 57 triệu đồng, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,16%.

Có thể thấy, thời gian qua không chỉ đời sống gia đình và kinh tế của phụ nữ xã Nga Thắng có nhiều đổi mới mà trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội cũng có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa xã hội.

Chị em ngày càng chủ động thực hiện quyền công dân, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của xã.
Độingũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng: Trong nhiệm kỳ này có 5 chị tham gia cấp ủy cấp xã đạt tỷ lệ 33% (tăng 7% so với nhiệm kỳ trước); 09 chị là đại biểu HĐND cấp xã, chiếm tỷ lệ 36% (tăng 4% so với nhiệm kỳ trước).

Phụ nữ cũng luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao được phát triển mạnh mẽ, với nhiều mô hình câu lạc bộ ra đời đã thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khoẻ cho phụ nữ và cộng đồng. Đồng thời tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, xây dựng đời sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội… góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 86%, tỷ lệ thôn văn hoá 100%.

Cùng với đó, chị em và người thân tích cực thực hiện quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vận động chồng, con thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, các tầng lớp phụ nữ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đoàn kết tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, song đời sống của chị em phụ nữ Nga Thắng trên con đường hội nhập và phát triển vẫn đang còn nhiều khó khăn cần vượt qua, như: phụ nữ làm chủ kinh tế còn chưa bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của một số chị em vẫn còn khó khăn, một số chị em đang còn tư tưởng bảo thủ, chậm đổi mới, chị em vi phạm chính sách dân số và KHHGĐ vẫn còn, tình trạng phụ nữ bị bạo hành vẫn xẩy ra… Vì vậy trong thời gian tới đòi hỏi Hội LHPN xã và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần quan tâm hơn nữa tới phụ nữ và các phong trào của phụ nữ, cũng như bản thân mỗi chị em phải không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên để khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Có như vậy, phụ nữ Nga Thắng mới vững tin trên con đường hội nhập và phát triển, góp phần phấn đấu xây dựng Nga Thắng đạt chuẩn xã NTM nâng cao và cùng với Nhân dân trong Huyện Nga Sơn góp phần đưa Việt Nam đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp như Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Vũ Mỳ - CB VH xã

Phụ nữ xã Nga Thắng trong thời kỳ đổi mới

Đăng lúc: 19/10/2023 07:33:09 (GMT+7)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Là một bộ phận quan trọng, lực lượng to lớn trong sự nghiệp cách mạng, dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam, phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ xã Nga Thắng nói riêng không ngừng được quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện phát triển.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi cần phải phát huy tài năng và trí tuệ của mỗi một người dân, trong đó không thể thiếu vai trò của nữ giới.

Chiếm 50,7% dân số toàn xã, phụ nữ Nga Thắng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội LHPN xã đã không ngừng quan tâm tới mọi mặt đời sống của phụ nữ và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, cũng như tăng cường giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống, kỹ năng, kiến thức, quan tâm tới những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng thiết thực của chị em. Đồng thời, các tầng lớp phụ nữ xã cũng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo với ý chí tự lực, tự cường, giám nghĩ, giám làm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhờ đó, đời sống của chị em đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Trong gia đình, vị trí của người phụ nữ ngày càng được coi trọng, chị em có tiếng nói nhiều hơn, được tham gia quyết định các vấn đề lớn trong nhà. Chị em là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ luôn giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống gia đình, nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “ phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng“Gia đình 5 không 3 sạch”, “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, …nhờ đó chị em có thêm nhiều kiến thức về giáo dục con trong thời đại 4.0, kỹ năng ứng xử của phụ nữ hiện đại và xây dựng mối quan hệ trong gia đình tốt hơn.

Chiếm 55% lực lượng lao động của toàn xã, phụ nữ Nga Thắng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán và xây dựng nông thôn mới… chị em đã được hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, tăng cường khai thác các nguồn vốn thông qua huy động các hình thức tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ, quỹ hội, tổ góp vốn xoay vòng, đồng thời nhận ủy thác, tín chấp vốn của ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, Quỹ phát triển phụ nữ để giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với hơn 1.000 lượt chị em được vay vốn, đã giúp chị em phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, phát huy được vai trò làm chủ, mạnh dạn đổi mới trong suy nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo chuỗi giá trị gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từng bước cải tiến phương thức kinh doanh, tạo nên thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong và ngoài xã, góp phần đưa nền kinh tế của xã nhà tăng trưởng bình quân hàng năm trên 5,7%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 57 triệu đồng, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,16%.

Có thể thấy, thời gian qua không chỉ đời sống gia đình và kinh tế của phụ nữ xã Nga Thắng có nhiều đổi mới mà trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội cũng có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa xã hội.

Chị em ngày càng chủ động thực hiện quyền công dân, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của xã.
Độingũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng: Trong nhiệm kỳ này có 5 chị tham gia cấp ủy cấp xã đạt tỷ lệ 33% (tăng 7% so với nhiệm kỳ trước); 09 chị là đại biểu HĐND cấp xã, chiếm tỷ lệ 36% (tăng 4% so với nhiệm kỳ trước).

Phụ nữ cũng luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao được phát triển mạnh mẽ, với nhiều mô hình câu lạc bộ ra đời đã thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khoẻ cho phụ nữ và cộng đồng. Đồng thời tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, xây dựng đời sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội… góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 86%, tỷ lệ thôn văn hoá 100%.

Cùng với đó, chị em và người thân tích cực thực hiện quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vận động chồng, con thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, các tầng lớp phụ nữ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đoàn kết tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, song đời sống của chị em phụ nữ Nga Thắng trên con đường hội nhập và phát triển vẫn đang còn nhiều khó khăn cần vượt qua, như: phụ nữ làm chủ kinh tế còn chưa bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của một số chị em vẫn còn khó khăn, một số chị em đang còn tư tưởng bảo thủ, chậm đổi mới, chị em vi phạm chính sách dân số và KHHGĐ vẫn còn, tình trạng phụ nữ bị bạo hành vẫn xẩy ra… Vì vậy trong thời gian tới đòi hỏi Hội LHPN xã và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần quan tâm hơn nữa tới phụ nữ và các phong trào của phụ nữ, cũng như bản thân mỗi chị em phải không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên để khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Có như vậy, phụ nữ Nga Thắng mới vững tin trên con đường hội nhập và phát triển, góp phần phấn đấu xây dựng Nga Thắng đạt chuẩn xã NTM nâng cao và cùng với Nhân dân trong Huyện Nga Sơn góp phần đưa Việt Nam đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp như Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Vũ Mỳ - CB VH xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)