Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394705

Bài: Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 09/06/2023 10:20:24

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Nga Thắng triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua. Từ phong trào đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Xác định phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi là một nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ phong trào đã có nhiều nông dân đã đầu tư phát triển cây trồng, con nuôi lợi thế; nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất chuồng trại, nhà màn nhà lưới hàng tỷ đồng. Kinh tế trang trại, gia trại có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của xã nhà, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên. Cùng với đó, hội viên, nông dân tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tích cực tham gia đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hưởng ứng, tham gia sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Loại hình sản xuất trang trại ngày càng đa dạng và có sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng trang trại trồng cây hàng năm đồng thời tăng tỷ trọng cây có giá trị kinh tế cao.

Theo thống kê của Hội Nông dân xã, trong giai đoạn 2017 – 2022, xã có 115 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhiều thôn có số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như Thôn Trung Cự, Thôn Tam Linh, Thôn Xa Liễn. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, có vốn kinh doanh hàng nhiều tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Qua đó góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu trở thành những gương SXKD giỏi. Tiêu biểu như: Trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi có hộ ông Nguyễn Văn Bảo Thôn Giáp có diện tích canh tác 10 ha gồm 3 ha dừa xiêm, 4 ha cây ăn quả, 3 ha ao nuôi cá nước ngọt và thả vịt thời vụ, 20 con trâu bò, hàng trăm con lợn thịt. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho 5 lao động với thu nhập bình quân mỗi lao động 10 triệu đồng/tháng; tổng thu nhập hàng năm của gia đình (sau khi đã trừ chi phí) 500 triệu đồng. Trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới vào trồng trọt ( Xây dựng nhà màn, nhà lưới) có hộ ông Nguyễn Văn Thành, Ông Vũ Minh Tân, Ông Vũ Văn Hồng, Ông Mai Ánh Dương ….. Thôn Tam Linh, thu nhập hàng năm (đã trừ chi phí) trên 300 triệu đồng/ hộ. Qua đó đã giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động; giúp đỡ 11 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất…

Bên cạnh đó, thông qua phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, 5 năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng và trên 1000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đã làm mới và sửa chữa 50 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa, sửa chữa 4 km kênh mương nội đồng. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như cầu cống, đường giao thông nông thôn…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân xã Nga Thắng tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Vũ Thị Mỳ - CB VHXH

Bài: Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Đăng lúc: 09/06/2023 10:20:24 (GMT+7)

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Nga Thắng triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua. Từ phong trào đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Xác định phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi là một nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Nga Thắng đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ phong trào đã có nhiều nông dân đã đầu tư phát triển cây trồng, con nuôi lợi thế; nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất chuồng trại, nhà màn nhà lưới hàng tỷ đồng. Kinh tế trang trại, gia trại có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của xã nhà, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên. Cùng với đó, hội viên, nông dân tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tích cực tham gia đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hưởng ứng, tham gia sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Loại hình sản xuất trang trại ngày càng đa dạng và có sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng trang trại trồng cây hàng năm đồng thời tăng tỷ trọng cây có giá trị kinh tế cao.

Theo thống kê của Hội Nông dân xã, trong giai đoạn 2017 – 2022, xã có 115 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Nhiều thôn có số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như Thôn Trung Cự, Thôn Tam Linh, Thôn Xa Liễn. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, có vốn kinh doanh hàng nhiều tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Qua đó góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu trở thành những gương SXKD giỏi. Tiêu biểu như: Trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi có hộ ông Nguyễn Văn Bảo Thôn Giáp có diện tích canh tác 10 ha gồm 3 ha dừa xiêm, 4 ha cây ăn quả, 3 ha ao nuôi cá nước ngọt và thả vịt thời vụ, 20 con trâu bò, hàng trăm con lợn thịt. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho 5 lao động với thu nhập bình quân mỗi lao động 10 triệu đồng/tháng; tổng thu nhập hàng năm của gia đình (sau khi đã trừ chi phí) 500 triệu đồng. Trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới vào trồng trọt ( Xây dựng nhà màn, nhà lưới) có hộ ông Nguyễn Văn Thành, Ông Vũ Minh Tân, Ông Vũ Văn Hồng, Ông Mai Ánh Dương ….. Thôn Tam Linh, thu nhập hàng năm (đã trừ chi phí) trên 300 triệu đồng/ hộ. Qua đó đã giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động; giúp đỡ 11 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất…

Bên cạnh đó, thông qua phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, 5 năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng và trên 1000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đã làm mới và sửa chữa 50 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa, sửa chữa 4 km kênh mương nội đồng. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như cầu cống, đường giao thông nông thôn…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân xã Nga Thắng tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Vũ Thị Mỳ - CB VHXH